Header - Miasto stołeczne Warszawa

Otwarte dane po warszawsku

API

Menu główne otwartych danych

Otwarte dane - czyli dane po warszawsku

Dostęp do informacji publicznej a w szczególności otwartość danych miejskich, może przyczynić się do poprawy codziennego życia mieszkańców miast oraz funkcjonowania samorządu. Otwarte dane, to również przejrzystość i większe zaangażowanie społeczne obywateli w życie miasta, które jest dla nich lepiej zrozumiałe