Header - Miasto stołeczne Warszawa

Otwarte dane po warszawsku

API

Menu główne otwartych danych

Cel projektu

Celem projektu otwarte dane po warszawsku, jest poprawa życia mieszkańców stolicy poprzez dzielenie się przez Urząd m.st. Warszawy informacjami które mogą być przydatne obywatelom w sposób jednolity i uporządkowany. Realizowane przedsięwzięcie wpisuje się w panujący trend otwartych danych, który zapewnia m.in. wspieranie innowacyjnego zastosowania informacji, transparentność, inspirowanie przedsiębiorczości oraz budowę społeczeństwa informacyjnego.