Header - Miasto stołeczne Warszawa

Otwarte dane po warszawsku

API

Menu główne otwartych danych

Opis projektu

Projekt otwarte dane po warszawsku jest pierwszym krokiem w stronę otwartości danych w Warszawie. Są to dane o funkcjonowaniu miasta – dostępne także w trybie on-line – gromadzone i udostępniane w jednolity sposób. Stanowią one inspirację i wsparcie dla osób, organizacji i środowisk zainteresowanych budowaniem aplikacji bazujących na otwartych danych publicznych. Prace nad projektem otwarte dane po warszawsku wynikają z wiary w to, że dzięki otwartości i łatwości dostępu do danych opisujących rzeczywistość w mieście, Warszawa stanie się bliższa, bardziej zrozumiała i przyjazna swoim mieszkańcom.