Header - Miasto stołeczne Warszawa

Otwarte dane po warszawsku

API

Menu główne otwartych danych

Logowanie

Dla pozyskania części danych wymagamy podania API-Key. Jest to indywidualny kod przekazywany przez programy – pozwalający zidentyfikować program wywołujący, jego dewelopera lub jego użytkownika – do witryny sieci Web. Klucz jest używany do śledzenia i kontrolowania właściwego wykorzystania lub nadużycia API. Jest on unikalny dla każdego użytkownika i gwarantuje, że nikt się pod niego nie podszywa. Aby uzyskać własny API-key należy się zalogować używając poniższego formularza.

W przypdku barku danych do logowania należy założyć indywidualne konto wypełniając formularz rejestracyjny.

W formularzu rejestracyjnym nie jest wymagane podawanie danych osobowych, wystarczy podać login składający się dowolnego ciągu liter i liczb.

Formularz logowania